fbpx
Grensstraat 166 - 1970 Wezembeek-Oppem - Belgium
+32 475 62 90 57

Het bedrijf

Gekozen Product van het Jaar, opgericht in 1987, is van oorsprong een Frans initiatief. Sinds het voorjaar 2016 wordt de organisatie aangestuurd vanuit Brussel door Product of the Year Worldwide N.V. De licentienemers, actief in meer dan 40 landen, kennen hun lokale markt op hun duimpje. Zij organiseren de productverkiezing en stellen een effectief pakket promotiemiddelen aan de winnaar beschikbaar, inclusief gebruik van het logo “Gekozen Product van het Jaar”. In Nederland is POY OPERATIONS BVBA de licentienemer en organisator van de productverkiezing. Gekozen Product van het Jaar ontleent zijn bestaansrecht aan het feit dat de consument zelf kiest en aan de in meer dan 30 jaar opgebouwde naamsbekendheid. Wereldwijd bereiken we ruim 3,5 miljard consumenten met het logo op talloze innovatieve merken en producten.

“Gekozen Product van het Jaar” heeft vandaag een dubbele credibiliteit op de markt:

 • Aan de ene kant door zijn voorgeschiedenis en zijn grote naambekendheid bij consumenten over de hele wereld (Europa, VS, Latijns Amerika, Azië, Midden-Oosten,…).
 • Aan de andere kant door het groeiende aantal bereikte consumenten over de hele wereld, aangezien het logo vandaag op talloze merken en producten te zien is, en bijgevolg bekeken wordt door miljarden consumenten.

Het concept is eenvoudig: de consument heeft het laatste woord. Jaarlijks wordt het Gekozen Product van het Jaar aangewezen door middel van een representatief consumentenpanel op basis van vier belangrijke criteria voor het ingezonden product:

Innovatief karakter
Aantrekkelijkheid
Aankoopintentie
Consumentenervaring

Bovenop deze vier verkiezingscriteria wordt het consumentenpanel gevraagd haar stem te beargumenteren en wordt er gepeild naar de tevredenheid bij de gebruikers.

ONZE WAARDEN

Gekozen Product van het Jaar is een marketingtool voor producenten/fabrikanten. In het onderzoek vergelijken consumenten innovatieve producten die verkocht worden door Nederlandse retailers. Uitsluitend merken die zich aangemeld hebben voor deelname, maken kans om het logo te mogen gebruiken in hun communicatie naar de consumenten.

De verkiezing is gebaseerd op een aantal principes en uitgangspunten.

Basisprincipes:

 • Producten kunnen uitsluitend aangemeld worden door middel van het
  inschrijvingsformulier, vervolgens gaat de organisatie na
  of de innovatie waarneembaar is voor de consument.
 • De deelnemende producten maken deel uit van één product categorie en kunnen in die categorie vergeleken worden met tenminste twee vergelijkbare producten.
 • Een onafhankelijk Comité van Experts evalueert of de ingeschreven producten voldoen aan de deelnamevoorwaarden (het reglement) vóór de start van het onderzoek.
 • Een extern, gerenommeerd onderzoeksbureau (NielsenIQ) doet het onderzoek onder Nederlandse consumenten op een volstrekt onafhankelijke manier, zonder beïnvloeding op welke manier dan ook door de organisatie of de deelnemende producenten.
 • Een producttest in een werkelijke consumptiesituatie voor alle deelnemende producten. Deze test is gebaseerd op de consumentenervaring van het product en wordt geïntegreerd in de uiteindelijke resultaten van de studie.
 • De onderzoeksresultaten worden per product gerapporteerd en overhandigd aan de bedrijven achter de deelnemende producten.
 • De winnaars van de Gekozen Product van het Jaar verkiezing worden uitsluitend bepaald op basis van de onafhankelijke onderzoeksresultaten, met een minimum van 620 effectieve respondenten.

Het team van Gekozen Product van het Jaar respecteert de principes te allen tijde. De deelnamevoorwaarden zijn identiek voor alle deelnemers en hier wordt in geen enkel geval van afgeweken.

Gekozen Product van het Jaar staat voor:

Nauwkeurig
transparantie
dialoog
eenvoud
INNOVATIE

Producten kunnen niet zonder innovatie. Duurzame rentabiliteit is slechts mogelijk met innovatie en productvernieuwing. Dit kan door nieuwe producten aan te bieden, productieprocessen te vernieuwen en het gebruiksgemak te verhogen.

Innovatie vergroot de concurrentiekracht van producenten. Innovatie biedt fabrikanten verhoging van productiviteit en het verbetert de kwaliteit van producten en diensten. Het levert een bijdrage aan competentie-ontwikkeling.

Innovatie is een sleutelbegrip in de concurrentie tussen ondernemingen en een voorwaarde om duurzaam concurrentie voordeel te behalen en te behouden. Concurrentievoordeel is een levensvoorwaarde in de zich snel ontwikkelende marktomstandigheden.

Innovatie is een bepalende factor voor de competitiviteit en rentabiliteit van de ondernemingen. Kortom innovatie is een essentieel element van de bedrijfsstrategie. Wanneer de producten innovatief zijn, onderscheidt de onderneming zich van zijn concurrenten. De differentiatiestrategie wordt vaak toegepast door vernieuwende MKB bedrijven die zich zo een plaats verwerven naast de dominante multinationals. Innovatieve producten moeten wel door de consument gevonden worden in het schap van de winkel en in het mediageweld.

Gekozen Product van het Jaar helpt innovatieve producten om bekendheid te verwerven bij consumenten. Het vergroot de kansen voor het bedrijf om een duurzaam concurrentievoordeel om te zetten in nog meer innovaties in de toekomst. In het belang van de consument.